51. Сөйлеу тілі мен кітаби тіл туралы түсінік
52. Сөйлеу стилінің айырым белгілері
53. Сөз сапасы: дұрыстығы, тазалығы, байлығы, дәлдігі, қысқалығы мен нұсқалығы, бедері
54. Сөйлеу тілінің сөз бедері
55. Әлеуметтік- тұрмыстық қатынастағы сөз әдебі
56. Көркем әдебиет стилінің ауызша формасы
57. Ісқағаз стилінің ауызша формасы
58. Публицистика стилінің ауызша формасы
59. Ғылыми стильдің ауызша формасы
60. Көркем әдебиет тілінің сөз бедері
61. Публицистика тілінің сөз бедері
62. Ғылыми тілдің сөз бедері
63. Ресми тілдің сөз бедері
64. Дайындықсыз ауызша сөздегі қателер
65. Дайындықты ауызша сөз интонациясы
66. Көркем әдебиет стилі ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері
67. Публицистика стилі ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері
68. Ғылыми стильдің ауызша формасы интонациялық ерекшеліктері
69. Ісқағаз стилі ауызша формасы интонациясының ерекшеліктері
70. Сөйлеу стилі ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері
71. Сөздерді дұрыс таңдамау
72. Сөздерді дұрыс айтпау
73. Грамматикалық қателер
74. Сөйлемдерді дұрыс құрмау
75. Шешендік өнер дегеніміз не