Мұқағали Мақатаев

Мұқағали Мақатаев

Мұқағали Мақатаев

«Мұқағали жыры арқылы халықтың өрісі мен абыройы биіктейді, ал халқының мәдени 

деңгейімен Мұқағали да құдіреттене түседі. Ақын –жаны жараланғыш нәзік, әрі тәкаппар тұлға. Бірақ шын ақын жаратылысынан қаншама өзімшіл, менмен болғанмен, өзін кіші сезінетін, алдында қорқатын, сескенетін бір ұлы күш болады. Ол – халқы. Мұқағалидың 

ұлылығы сол – ол халық деген құдіреттен үнемі жүрексінеді. «Мені ұқпадыңдар, аяламадыңдар» деп, ақын перзент Ана Еліне бұлданбайды, зілденбейді. Қазақ даласының еңкейген кәрісі мен еңбектеген 

сәбиіне дейін ақын жырларын қасиетті бойтұмардай қастерлесе, мұндай ақыны бар 

халық – бақытты халық!» Фариза Оңғарсынова, көрнекті ақын, жазушы, қоғам қайраткері

  • Аудиокітаптар
  • Кітаптар
Аудармалар
Аудармалар
Ақ қайың әні
Ақ қайың әні
Ару ана
Ару ана
Бала шақтан болашаққа
Бала шақтан болашаққа
Бөз орамал
Бөз орамал
Естеліктер
Естеліктер
Жыл құстары
Жыл құстары
Қос қарлығаш
Қос қарлығаш
Қош, махаббат
Қош, махаббат
Құдіретті комедия
Құдіретті комедия
Құлпытас
Құлпытас
Күнделіктер
Күнделіктер
Мақалалар
Мақалалар
Марусяның тауы
Марусяның тауы
Мұзбалақ
Мұзбалақ
Өзгермепті
Өзгермепті
Өлеңдер жинағы. І кітап
Өлеңдер жинағы. І кітап
Өлеңдер жинағы. ІІ кітап
Өлеңдер жинағы. ІІ кітап
Уильям Шекспир
Уильям Шекспир
Хаттар
Хаттар
Шекарада
Шекарада
Аудармалар
Аудармалар
Жаңа
Әже
Әже
Чили – шуағым менің
Чили – шуағым менің
Аққулар ұйықтағанда
Аққулар ұйықтағанда
Ару ана
Ару ана
Өлеңдер жинағы. І кітап
Өлеңдер жинағы. І кітап
Өлеңдер жинағы. ІІ кітап
Өлеңдер жинағы. ІІ кітап
Чили – шуағым менің
Чили – шуағым менің
Аққулар ұйықтағанда
Аққулар ұйықтағанда
Дариға, жүрек
Дариға, жүрек