Шаһнама. 46-диск

Шаһнама. 46-диск

Шаһнама. 46-диск

«Шаһнама» сынды көркем сөз құдіретінен тізілген теңдесі жоқ туындыны қазақша сөйлетуге бірсыпыра шарттар керек еді. Біріншіден, мұндай үлкен іске ұрыну үшін ірі ақындық талант керектігі айқын. Екіншіден, «Шаһнама» секілді ғажайып туындының тұлғасын танып, ішкі ерекшеліктерін еркін меңгеру үшін тек парсы, түркі тілдері ғана емес, осы тілдерге кезінде күшті әсер еткен араб тілін де білу қажет. Үшіншіден, Фирдоуси эпопеясын аударатын адам кем дегенде Иран мен Тұранның арғы-бергі тарихына, мәдениетіне, дәстүріне қанық болмағы ләзім. Тұрмағамбет бойынан әлгі айтылған нышандар толық табылатын еді. Р.БЕРДІБАЕВ, 1973 жыл.