Сұрғылт тұман дым бүркіп Kitap.kz - онлайн кітапхана
Сұрғылт тұман дым бүркіп

Сұрғылт тұман дым бүркіп

Сұрғылт тұман дым бүркіп

«Сұрғылт  тұман  дым  бүркіп» (I  түрі).  Архам  Ысқақовтың орындауы бойынша Л. Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 26

«Сұрғылт тұман дым бүркіп» (II түрі). 1953 жылы Алматыда Садық Қасимановтың айтуынан Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 27

«Сұрғылт тұман дым бүркіп» (III түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға
түсірген. Алғаш рет жариялануы.

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.