Сегіз аяқ.1-түрі

Сегіз аяқ.1-түрі

Сегіз аяқ.1-түрі

«Сегіз aяқ» (I түрі). Әнші-ақын Мұстафа Нұрбаевтың орындауы бойынша 1920 жылы (казіргі Целиноград облысының) Ақмола ауданында А.Э.Бимбоэс (1878-1942) нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №7 және «Қазақстанның халық музыкасы», №78


«Сегіз aяқ» (ll түрі). Құстай Мырзабеков пен Кәрім Қашқымбаевтың айтуы бойынша 1922 жылы Орынбор қаласында А.В.Затаевич нотаға түсірген. «Әр халык әндері» жинағында тектсіз жарық көрген, №120


«Сегіз aяқ» (III түрі). Темірболат Арғынбаевтың (1887-1940) орындауынан 1934 жылы Алматы қаласында Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «AMT», №5


«Сегіз аяқ» (IV  түрі).  Архам Ысқақовтың орындауы бойынша Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №3


«Сегіз аяқ» (V түрі), Қуан Лекеровтің (1896-1955) айтуы бойынша 1939 жылы Алматыда Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №4 және «Қазақстан халық музыкасы», 282-бет.


«Сегіз аяқ» (VI түрі). Жүсіпбек Елебековтің (1904-1977) орындауы бойынша Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №6


«Сегіз аяқ» (VII түрі). Қaли Байжановтың (1877-1966) айтуы бойынша нотаға түсірілген. 1984 жылы Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы.


«Сегіз aяқ» (VIII түрі), Мәкен Мұхамеджанованың айтуы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. 


Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.