Көзімнің қарасы

Көзімнің қарасы

Көзімнің қарасы

«Көзімнің қарасы» (I түрі). Архам Ысқақовтың айтуынан Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №22

«Көзімнің қарасы (ll түрі). 1939 жылы Алматыда Жүсіпбек Елебековтің орындауы бойынша Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Қазақстан халық музыкасы», 277-бет және «Aбайдың музыкалық творчествосы», №23

«Көзімнің қapacы» (III түрі). 1922 жылы Орынборда Серғазы Тамтеевтің орындауы бойынша А.В.Затаевич нотаға түсірген. «Әр халық әндері» жинағында «Faшық» деген атпен текстсіз жарияланған, № 117

«Көзімнің қарасы» (IV түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы.

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.