Сәбит Мұқанов

Сәбит Мұқанов

Сәбит Мұқанов

« ... Сәбеңді жоқ деп айтуымыз бекер екен, пендешілік екен. Қазір Қызылжар барсақ, Сәбең кітапхана болып кең қақпасын ашады. Алматыда Сәбең көше болып қарсы алдымыздан шығады. Сәбит аты ел аузында, Сәбит жыры ел жүрегінде. Ал ел жүрегі мәңгілік. Ол бүгінгілермен бірге, келешек ұрпақтардың жүрегінде. Сол жүректер Сәбит атын ардақтап, әр уақыт төрінде сақтайтын болады». Ғабиден Мұстафин