Дихан Әбілев

Дихан Әбілев

Дихан Әбілев

«Өмірге бергенім аз, алғаным көп, Наныңдар, бұл сөзімнің жалғаны жоқ. Қаншама сілтеніп-ақ бақсам дағы, Жырымның көкірегімде қалғаны көп».