Шаһнама. 29-диск

Шаһнама. 29-диск

Шаһнама. 29-диск

СҮЛЕЙЛЕРДІҢ СҮЛЕЙІ. Термеге келер болсақ, Тұрмағамбет оны жазбаға негіздеп, реформалаған. Ондағы алты ақын шұбыртпалы ұйқастың кредосын жақтайды. Термені қанша жол болса да бір ұйқаспен жазу – Тұрекең ашқан жаңалық. Сырдың айтыс ақындары да жазбаға сүйенген. Тұрекең қазақтың шығыспен байланысты шайырлық әдебиетін туғызғандардың бірі. Ә. ҚОҢЫРАТБАЕВ, 1982 жыл.