Терек сыйы

Терек сыйы

Терек сыйы

«Теректің сыйы». Мәкен Мұхамеджанованың  айтуынан Қ. Жүзбасов нотаға түсірген. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.