Татьянаның сөзі

Татьянаның сөзі

Татьянаның сөзі

«Татьянаның Онегинге жазған хаты» (Амал жоқ – қайттым білдірмей. I түрі). 1922 жылы Орынборда Шәріп Медетовтің айтуы бойынша А.В.Затаевич нотаға түсірген. «Әр халық әндері» жинағында «Абай» деген атпен текстсіз жарияланған. №140

«Татьянаның Онегинге жазған хаты» (ll түрі). 1922 жылы Орынборда Балқия Ысғұлова мен Зура Байзақованың орындауынан А.В.Затаевич нотаға түсірген. «Әр халық әндері» жинағында «Абай» деген атпен текстсіз жарияланған. №139

«Татьянаның Онегинге жазған хаты» (III түрі). Архам Ысқақовтың айтуынан Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №14

«Татьянаның Онегинге жазған хаты» (IV түрі). Мәкен Мұхамеджанованың айтуы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. 

«Онегиннің Татьянаға жауабы». Мәкен Мұхамеджанованың айтуынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. 

«Онегиннің Татьянаға жазған хаты». 1939 жылы Алматыда Мәкен Мұхамеджанованың орындауы бойынша А.Қ.Жұбанов нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 18

«Татьяна сөзі» (I түрі). 1920 жылы қaзipri Целиноград облысының Целиноград ауданында Назифа Құлжанованың (1887-1933) айтуы бойынша А.Э.Бимбоэс жазып алған. «Қазақстанның халық музыкасы» жинағында (83-бет) «Татьянаның хаты» деген атпен текстсіз жарияланған.

«Татьяна сөзі» (ll түрі). 1922 жылы Орынборда А.В.Затаевич нотаға түсірген. «1000 ән» жинағында «Абай әні» деген атпен текстсіз жарияланған, № 665

«Татьяна сөзі»  (III түрі). 1922 жылы Орынборда Осман Қашағұловтың орындауы бойынша А.В.Затаевич нотаға түсірген. «1000 ән» жинағында «Абайдың Татьяна хаты» деген атпен текстсіз жарияланған, № 129

«Татьяна сөзі»  (IV түрі). Сәбит Мұқановтың (1900-1973) айтуы бойынша 1930 жылы Москвада А.В.Затаевич нотаға түсірген. «Әр халық әндері» жинағында Абай Құнанбаевтың «Татьянаның хаты» деген атпен текстсіз жарияланған, №141

«Татьяна сөзі» (V түрі). Архам Ысқақовтың орындауынан Л.Хамиди нотаға түсірген. «AMT», №17

«Татьяна сөзі» (VI түрі). Қуан Лекеровтің орындауынан 1939 жылы Алматыда Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 16 және «Қазақстанның халық музыкасы», 280-бет.

«Онегиннің өлердегі сөзі. Мәкен Мұхамеджанованың орындауы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.