Сұрғылт тұман дым бүркіп

Сұрғылт тұман дым бүркіп

Сұрғылт тұман дым бүркіп

«Сұрғылт  тұман  дым  бүркіп» (I  түрі).  Архам  Ысқақовтың орындауы бойынша Л. Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 26

«Сұрғылт тұман дым бүркіп» (II түрі). 1953 жылы Алматыда Садық Қасимановтың айтуынан Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 27

«Сұрғылт тұман дым бүркіп» (III түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға
түсірген. Алғаш рет жариялануы.

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.