Сүйсіне алмадым

Сүйсіне алмадым

Сүйсіне алмадым

«Сүйсіне алмадым». М. Әуезовтің айтуынан 1954 жылы Алматыда Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 36

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.