Сен мені не етесің

Сен мені не етесің

Сен мені не етесің

«Сен мені не етесің?» (І түрі). Архам  Ысқақовтың айтуы  бойынша  Л.Хамиди  нотаға  түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №8

«Сен мені не етесің?» (II түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. № 3

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.