Өзгеге көңілім тоярсың

Өзгеге көңілім тоярсың

Өзгеге көңілім тоярсың

«Өзгеге көңілім тоярсың» (I түрі). 1922 жылы Орынборда Мұсылманқұл Әбсалықовтың орындауы бойынша А.В.Затаевич нотаға түсірген. «500 ән» жинағында (№88) текстсіз, «Aбайдың музыкалық творчествосы»жинағында текстпен жарияланған. 

«Өзгеге көңілім тоярсың» (II түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.