Қор болды жаным

Қор болды жаным

Қор болды жаным

«Қop болды жаным» (I түрі). Ескендір Дайрабаевтың орындауы бойынша Орынборда А.В.Затаевич нотаға түсірген. «1000 ән» жинағында текстсіз жарияланған (№665) және «Aбайдың музыкалық творчествосы», №10

«Қop болды жаным» (II түрі). 1933 жылы Алматыда Әміре Қашаубаевтың (1888-1934) орындауы бойынша Е.Г.Брусиловский нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №9

«Қop болды жаным» (III түрі). Архам Ысқақовтың айтуы бойынша Л.Хамиди нотаға түсірген. 2-түсінікті қараңыз. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 8

«Қop болды жаным (IV түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.