Қарашада өмір тұр

Қарашада өмір тұр

Қарашада өмір тұр

«Қарашада өмір тұр»  (I түрі). Жүсіпбек Елебековтің орындауынан 1944 жылы Алматыда Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 29

«Қарашада өмір тұр» (ll түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауынан Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.