Ішім өлген, сыртым сау

Ішім өлген, сыртым сау

Ішім өлген, сыртым сау

«lшім елген, сыртым cay». Архам Ыскақовтың орындауынан Л.Хамиди нотага тусірген. 2-түсінікті қараңыз. («Aбайдың музыкалық творчествосы»), №19

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.