Діни наным-сенім сарындары

Діни наным-сенім сарындары

Діни наным-сенім сарындары

"Қазақ халқының музыкалық фольклорында бақсы сарындары ерекше орын алады. Көне наным-сенімдер ғұрпының бұл түрі ежелгі дәуірлерден бастау алып, орта ғасырларда, исламға дейінгі және онан кейінгі кезеңдерде де жалғасып, Қазақстан аймағында кең таралған.
Бақсылық жайында Ш.Уәлиханов еңбегінде алғаш ғылыми пікір тұжырымдалған. Адамзат санасының балаң шағын сипаттайтын көне наным-сенімдер ғұрпының ең ертедегі үлгілері болғандықтан, антология бақсы сарындарымен басталды."