Бойы бұлғаң

Бойы бұлғаң

Бойы бұлғаң

«Бойы бұлғаң» (I түрі). Архам Ысқақовтың орындауынан Л.Хамиди нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», № 24

«Бойы бұлғаң» (II түрі). Жүсіпбек Елебековтің орындауы бойынша 1939 жылы Алматыда Б.Г.Ерзакович нотаға түсірген. «Aбайдың музыкалық творчествосы», №25 және «Қазақстан халық музыкасы», №276

«Бойы бұлғаң» (III түрі). Мәкен Мұхамеджанованың орындауы бойынша Қ.Жүзбасов нотаға түсірген. Алғаш рет жариялануы. 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.