Біреуден біреу артылса

Біреуден біреу артылса

Біреуден біреу артылса

«Біреуден біреу артылса» (I түрі). Әміре Қашаубаев (1888-1934) жеткізген. Е.Г.Брусиловский (1905-1981) 1934 жылы Алматы қаласында жазып алған.

«Біреуден біреу артылса» (II түрі). Абайдың немересі Архам Ьlсқақовтың (1886-1963) айтуынан нотаға түсірілген. 

«Біреуден біреу артылса» (III түрі). Абайдың Тұрағұл (Тұраш, 1874-1934) деген баласының қызы Мәкен Мұхамеджанованың  (1911 ж. туған) айтуынан нотаға түсірілген. Ол Абай әндерін бала кезінде өз әкесінен үйренген. Мәкеннің орындауындағы Абай әндерін әр жылдары А.Қ.Жұбанов, Б.Г.Ерзакович, А.Ю.Серікбаева нотаға жазып алған. («Aбайдың музыкалық творчествосы», Алматы, 1954, 31-бет). 

Дерек көзі: «Абайдың әндері мен күйлері – Песни и кюи Абая». Құрастырушылар: Н.Нүсіпжанов, А.Еркебай, Алматы, «Өлке» баспасы, 2012 жыл.