Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау

Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау

Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау

     Оқулық ПМ 04 «Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау» «Дəнекерлеуші» к ə сібі бойынша Орта к ə сіптік білім беруге арналған Федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес жасалынған.

 

       Дəнекерлеу қосылыстарының типтік ақаулары қарастырылған. Олардың д ə некерлеу қосылыстарындағы орындарына ж ə не түрлеріне байланысты ақаулардың халықаралық кодталуы сипатталған. Ақаулардың  дəнекерлеу конструкцияларының жұмысқа қабілеттіліктеріне ықпалы қарастырылған.

 

 

       Өнеркəсіпте кеңінен қолданылатын ақауларды табу мен с ə йкестендірудің бұзу ж əне бұзбау əдістері баяндалған (ішкі ж əне сыртқы). Дəнекерлеу ақауларын балқытумен, электронды-сəулелі жəне контактілік дəнекерлеумен жоюдың неғұрлым тиімді тəсілдері көрсетілген.    

 

 Орта кəсіптік білім беру мекемелері студенттеріне арналған.

Материалдарды толық оқып/тыңдау үшін жазылып-тіркелу керек
  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқулық ПМ 04 «Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау» «Дəнекерлеуші» к ə сібі бойынша Орта к ə сіптік білім беруге арналған Федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес жасалынған.

 

       Дəнекерлеу қосылыстарының типтік ақаулары қарастырылған. Олардың д ə некерлеу қосылыстарындағы орындарына ж ə не түрлеріне байланысты ақаулардың халықаралық кодталуы сипатталған. Ақаулардың  дəнекерлеу конструкцияларының жұмысқа қабілеттіліктеріне ықпалы қарастырылған.

 

 

       Өнеркəсіпте кеңінен қолданылатын ақауларды табу мен с ə йкестендірудің бұзу ж əне бұзбау əдістері баяндалған (ішкі ж əне сыртқы). Дəнекерлеу ақауларын балқытумен, электронды-сəулелі жəне контактілік дəнекерлеумен жоюдың неғұрлым тиімді тəсілдері көрсетілген.    

 

 Орта кəсіптік білім беру мекемелері студенттеріне арналған.