Автор

Әбілқайыр Спан

Әбілқайыр Спанның бүкіл шығармашылық жолы менің көз алдымда. Қаламын журналистиктен бастап ұштаған ол кейін келе ел тарихы хақындағы сүбелі тақырыптарға қалам тартты. Бұл қазіргі ең қажетті мәселе еді. Сол қажеттілікті түсініп, соған сай ізденіс нәтижесінде Әбілқайыр бірқатар еңбектер жазды. Халқы Тобанияз, Тоқабай Құрмаш, Отарбай Иманғазыұлы, Ержан қазірет сияқты перзенттерімен қайта табысты. Сол бір қиын, қысталаң кездің көп шындығы елге Әбілқайыр қаламымен, соның айтуымен жете алды.

Қабиболла Сыдиықұлы