Роберт Маурер

Роберт Маурер

Роберт Маурер

Роберт Маурер – тұлғалық даму бағытындағы кітаптар авторы, PhD доктор, мінез-құлық бағдарламасын жасаушы