Kitap.kz - онлайн платформа Құрылыстағы инженерлік графика Кітап
Құрылыстағы инженерлік графика

Құрылыстағы инженерлік графика

Құрылыстағы инженерлік графика

     Оқу құралы «Инженерлік графика» 1 ОП барлық құрылыс мамандықтары үшін орта кəсіби білім беру федеральді мемлекетттік білім беру стандартына сəйкес құрастырылған.


    Осы оқу құралы «Ғимараттар мен құрылыстарды салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша оқу-əдістемелік жиынтықтың бөлігі болып табылады жəне авторы С.В. Томилованың «Инженерлік графика». Құрылыс» оқулығымен бірге «Инженерлік графика» пəнін оқуға арналған. Пəн бойынша жаттығулар мен графикалық жұмыстар түрінде ұсынылған графикалық құжаттар қарастырылған. Олардың мазмұнын кəсіби модульдер (білім беру мекемелері жобалы жəне əзірленген) пəнаралық курстарға сəйкес өзгертуге болады.


    Орта кəсіби білім беру мекемесінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқу құралы «Инженерлік графика» 1 ОП барлық құрылыс мамандықтары үшін орта кəсіби білім беру федеральді мемлекетттік білім беру стандартына сəйкес құрастырылған.


    Осы оқу құралы «Ғимараттар мен құрылыстарды салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша оқу-əдістемелік жиынтықтың бөлігі болып табылады жəне авторы С.В. Томилованың «Инженерлік графика». Құрылыс» оқулығымен бірге «Инженерлік графика» пəнін оқуға арналған. Пəн бойынша жаттығулар мен графикалық жұмыстар түрінде ұсынылған графикалық құжаттар қарастырылған. Олардың мазмұнын кəсіби модульдер (білім беру мекемелері жобалы жəне əзірленген) пəнаралық курстарға сəйкес өзгертуге болады.


    Орта кəсіби білім беру мекемесінің студенттеріне арналған.