Kitap.kz - онлайн платформа Құрылыс материалдары жəне бұйымдары Кітап
Құрылыс материалдары жəне бұйымдары

Құрылыс материалдары жəне бұйымдары

Құрылыс материалдары жəне бұйымдары

«Қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық əсері жəне басқа материалдармен түйісу нəтижесінде болатын үрдістер мен құбылыстарды ескерумен құрылыс материалдарын таңдауға негізді қарауға мүмкіндік беретін құрылыстық материалтану негіздері қарастырылды.


Материалдардың шыққан тегі, олардың ерекшеліктері мен қасиеттері туралы мəлімет берілді. Материалдардың негізгі қасиеттерін анықтау əдістері сипатталды. Материалдардың техникалық сипаттамаларының сандық мəндері жəне олардың құрамға, құрылымға, өндіріс үрдісінде де, құрылымды пайдалану кезінде де əсер ететін технологиялық жəне басқа факторларға тəуелділігі көрсетілді. Жаңа материалдар мен технологияларға көңіл бөлінді.


Оқулық «Ғимараттар мен имараттар құрылысы жəне пайдалану» мамандығы бойынша ПМ.01 «Ғимараттар мен имараттарды жобалауға қатысу» (МДК.01.01) кəсіптік модулін меңгеру кезінде пайдаланыла алады.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық əсері жəне басқа материалдармен түйісу нəтижесінде болатын үрдістер мен құбылыстарды ескерумен құрылыс материалдарын таңдауға негізді қарауға мүмкіндік беретін құрылыстық материалтану негіздері қарастырылды.


Материалдардың шыққан тегі, олардың ерекшеліктері мен қасиеттері туралы мəлімет берілді. Материалдардың негізгі қасиеттерін анықтау əдістері сипатталды. Материалдардың техникалық сипаттамаларының сандық мəндері жəне олардың құрамға, құрылымға, өндіріс үрдісінде де, құрылымды пайдалану кезінде де əсер ететін технологиялық жəне басқа факторларға тəуелділігі көрсетілді. Жаңа материалдар мен технологияларға көңіл бөлінді.


Оқулық «Ғимараттар мен имараттар құрылысы жəне пайдалану» мамандығы бойынша ПМ.01 «Ғимараттар мен имараттарды жобалауға қатысу» (МДК.01.01) кəсіптік модулін меңгеру кезінде пайдаланыла алады.»