Kitap.kz - онлайн платформа Әрлендіру жұмыстары Кітап
Әрлендіру жұмыстары

Әрлендіру жұмыстары

Әрлендіру жұмыстары

Автор:

     Әрлендіру жұмыстарын орындағанда қолданылатын заманауи  материал- дар қарастырылды. Құралдар, механизмдер және құрылғылар туралы қажетті мәліметтер берілген. Құрылыс өндірісінің заманауи талаптарын есепке алумен қабырғаларды әрлендіру мен еденге тақтай төсеу орындалуындағы технологи- ялық бірізділік баяндалған. Әрлендіру жұмыстарын жүргізу кезінде еңбек қа- уіпсіздігінің негізгі талаптары келтірілген, сондай-ақ еңбекті қорғау мәселелері қарастырылған.
     Оқулық құралы «Әрлеу құрылыс жұмыстарының шебері» кәсібі бойынша
     «Плиткалармен және плиталармен әрлендіру жұмыстарын орындау» (МДК 04.01) ПМ.04 кәсіби модулді игеру кезінде пайдаланылуы мүмкін.
     Жеделдетілген даярлау нысаны бойынша орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттері үшін.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Әрлендіру жұмыстарын орындағанда қолданылатын заманауи  материал- дар қарастырылды. Құралдар, механизмдер және құрылғылар туралы қажетті мәліметтер берілген. Құрылыс өндірісінің заманауи талаптарын есепке алумен қабырғаларды әрлендіру мен еденге тақтай төсеу орындалуындағы технологи- ялық бірізділік баяндалған. Әрлендіру жұмыстарын жүргізу кезінде еңбек қа- уіпсіздігінің негізгі талаптары келтірілген, сондай-ақ еңбекті қорғау мәселелері қарастырылған.
     Оқулық құралы «Әрлеу құрылыс жұмыстарының шебері» кәсібі бойынша
     «Плиткалармен және плиталармен әрлендіру жұмыстарын орындау» (МДК 04.01) ПМ.04 кәсіби модулді игеру кезінде пайдаланылуы мүмкін.
     Жеделдетілген даярлау нысаны бойынша орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттері үшін.