Kitap.kz - онлайн платформа Радиоаппаратураны құрастыру мен жасап шығару Кітап
Радиоаппаратураны құрастыру мен жасап шығару

Радиоаппаратураны құрастыру мен жасап шығару

Радиоаппаратураны құрастыру мен жасап шығару

Автор:

«Оқу құралын «Радиоаппаратурақұрылысы» мамандығы бойынша ПМ.01«Техникалық құжаттамаға сәйкес радиотехникалық жүйелерді, құрылғылар мен қондырғыларды құрастыру және монтаждауды орындау мен ұйымдастыру» (МДК.01.01) кәсіптік модулін меңгеру үшін пайдалануға болады.


Радиоэлектрондық құралдарды (РЭҚ) замануи элементтік базасында жобалаудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері және оларды өндірудің негізгі технологиялық процестері қарастырылды. Өндірістік процестердің қолайсыз факторларының, өндірістің технологиялық процестерінің, сондай-ақ заманауи экологиялық талаптарды қанағаттандырудың РЭҚ-нің тұрақтылығын қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарына баса назар аударылды. Конструкторлық құжаттарының түрлері және құжат айналымының негіздері берілген.

Жалпы орта білім беретін мектептердің студенттері үшін.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Оқу құралын «Радиоаппаратурақұрылысы» мамандығы бойынша ПМ.01«Техникалық құжаттамаға сәйкес радиотехникалық жүйелерді, құрылғылар мен қондырғыларды құрастыру және монтаждауды орындау мен ұйымдастыру» (МДК.01.01) кәсіптік модулін меңгеру үшін пайдалануға болады.


Радиоэлектрондық құралдарды (РЭҚ) замануи элементтік базасында жобалаудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері және оларды өндірудің негізгі технологиялық процестері қарастырылды. Өндірістік процестердің қолайсыз факторларының, өндірістің технологиялық процестерінің, сондай-ақ заманауи экологиялық талаптарды қанағаттандырудың РЭҚ-нің тұрақтылығын қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарына баса назар аударылды. Конструкторлық құжаттарының түрлері және құжат айналымының негіздері берілген.

Жалпы орта білім беретін мектептердің студенттері үшін.»