Қазақ халқының философиялық мұрасы. ХІI кітап

Қазақ халқының философиялық мұрасы. ХІI кітап

Қазақ халқының философиялық мұрасы. ХІI кітап

Автор:

МӘДЕНИ МҰРАМЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН

ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Әшімбаев М.С., кеңес төрағасы

Асқаров Ә.А., жауапты хатшы

Абдрахманов С., Аяған Б.Ғ., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Әуезов М., М., Байпақов К.М., Биекенов К.Ү., Бұрханов К.Н., Досжан А.Д., Ертісбаев Е.Қ., Есім F., Қасқабасов С.А., Қошанов А., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев 3., Сариева Р.Х., Сейдімбек А.С., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Түймебаев Ж.Қ., Хұсайынов К.Ш., Шаймерденов Е.

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҰРАСЫ

ҚАЗАҚ ЭТИКАСЫ

ЖӘНЕ ЭСТЕТИКАСЫ

12

Аударма

Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы

Философия және психология секциясы

Қазақ халқының философиялық мұрасы

сериясының редакциялық алқасы:

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев,

Қ. Әлжан (төрағаның орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай,

Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төрағаның орынбасары),

С. Нұрмұратов, М.Сәбит, А.Тайжанов.

Ғылыми редакторы Ә.Нысанбаев

Құрастырушы Т. Ғабитов

Аудармашылар Т.Ғабитов, Е.Үсенбаев, Ә.Әлімжанов

С а р а п ш ы: С. Нұрмұратов

Материалдарды толық оқып/тыңдау үшін жазылып-тіркелу керек
  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

МӘДЕНИ МҰРАМЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН

ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Әшімбаев М.С., кеңес төрағасы

Асқаров Ә.А., жауапты хатшы

Абдрахманов С., Аяған Б.Ғ., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Әуезов М., М., Байпақов К.М., Биекенов К.Ү., Бұрханов К.Н., Досжан А.Д., Ертісбаев Е.Қ., Есім F., Қасқабасов С.А., Қошанов А., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев 3., Сариева Р.Х., Сейдімбек А.С., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Түймебаев Ж.Қ., Хұсайынов К.Ш., Шаймерденов Е.

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҰРАСЫ

ҚАЗАҚ ЭТИКАСЫ

ЖӘНЕ ЭСТЕТИКАСЫ

12

Аударма

Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы

Философия және психология секциясы

Қазақ халқының философиялық мұрасы

сериясының редакциялық алқасы:

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев,

Қ. Әлжан (төрағаның орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай,

Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төрағаның орынбасары),

С. Нұрмұратов, М.Сәбит, А.Тайжанов.

Ғылыми редакторы Ә.Нысанбаев

Құрастырушы Т. Ғабитов

Аудармашылар Т.Ғабитов, Е.Үсенбаев, Ә.Әлімжанов

С а р а п ш ы: С. Нұрмұратов