Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. ХX кітап

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. ХX кітап

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. ХX кітап

Автор:

МӘДЕНИ МҰРА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КІТАП СЕРИЯЛАРЫҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛДЫ

МӘДЕНИ МҰРА БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ АЛҚАСЫ

Әшімбаев Мәулен, кеңес төрағасы

Асқаров Әлібек, жауапты хатшы

Абдрахманов С., Атабаев Қ., Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Байпақов К., Байтанаев Б., Балықбаев Т., Дүйсембаев Е., Есім Ғ., Жақып Б., Жұмағалиев А., Жұмағұлов Б., Қасқабасов С.А., Қозыбаев І., Құл-Мұхаммед М., Құрманбайұлы Ш., Мұхамадиұлы А., Мыңбай Д., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев З., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Шаймерденов Е., Шеңгелбаев Б.

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ «ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ» КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Составители:

Б. Абдигали, кандидат политических наук. К. Табеев, журналист-публицист.

В сборник включены самые основные документы и материалы, касающиеся Декабрьского события 1986 года в Казахстане.

Материалдарды толық оқып/тыңдау үшін жазылып-тіркелу керек
  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

МӘДЕНИ МҰРА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КІТАП СЕРИЯЛАРЫҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛДЫ

МӘДЕНИ МҰРА БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ АЛҚАСЫ

Әшімбаев Мәулен, кеңес төрағасы

Асқаров Әлібек, жауапты хатшы

Абдрахманов С., Атабаев Қ., Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Байпақов К., Байтанаев Б., Балықбаев Т., Дүйсембаев Е., Есім Ғ., Жақып Б., Жұмағалиев А., Жұмағұлов Б., Қасқабасов С.А., Қозыбаев І., Құл-Мұхаммед М., Құрманбайұлы Ш., Мұхамадиұлы А., Мыңбай Д., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев З., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Шаймерденов Е., Шеңгелбаев Б.

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ «ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ» КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Составители:

Б. Абдигали, кандидат политических наук. К. Табеев, журналист-публицист.

В сборник включены самые основные документы и материалы, касающиеся Декабрьского события 1986 года в Казахстане.