Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. VI кітап

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. VI кітап

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. VI кітап

Автор:

МӘДЕНИ МҰРА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КІТАП СЕРИЯЛАРЫҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛДЫ

МӘДЕНИ МҰРА БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ АЛҚАСЫ

Әшімбаев Мәулен, кеңес төрағасы

Асқаров Әлібек, жауапты хатшы

Қоғамдық кеңестің мүшелері:

Абдрахманов С., Аяған Б.Ғ., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Әуезов М.М., Байпақов К., Биекенов К., Бұрханов К., Досжан А., Ертісбаев Е., Есім Ғ., Қасқабасов С.А., Қошанов А., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев З., Сариева Р.Х., Сейдімбеков А., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Түймебаев Ж., Хұсайынов К., Шаймерденов Е.

т.ғ.д., профессор М.Ц. Қойгелдиевтің жетекшілігімен

П.Г. Галузо. Туркестан – колония (Очерк истории колониальной политики русского царизма в Средней Азии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХШЫЛАРЫНЫҢ КАУЫМДАСТЫҒЫ

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы сериясының редакция алқасы: М.Қойгелдиев (бас редактор), Д.Әшімханұлы, Р.Мәженқызы, Н.Оразов, Ш.Тілеубаев, Р.Оразов, А.Құдабаева

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы сериясымен шығатын көп томдықтың 6-томына XX ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстандық тарихнамада өз орны бар зерттеуші ғалым П.Г. Галузоның 1933-1935 жылдары жарық, көрген Туркестан - колония және Троцкистско - колонизаторская концепция истории Туркестана - колонии атты еңбектері енді.

Материалдарды толық оқып/тыңдау үшін жазылып-тіркелу керек
  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

МӘДЕНИ МҰРА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КІТАП СЕРИЯЛАРЫҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛДЫ

МӘДЕНИ МҰРА БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ АЛҚАСЫ

Әшімбаев Мәулен, кеңес төрағасы

Асқаров Әлібек, жауапты хатшы

Қоғамдық кеңестің мүшелері:

Абдрахманов С., Аяған Б.Ғ., Әбусейітова М.Қ., Әжіғали С.Е., Әлімбай Н., Әуезов М.М., Байпақов К., Биекенов К., Бұрханов К., Досжан А., Ертісбаев Е., Есім Ғ., Қасқабасов С.А., Қошанов А., Нысанбаев Ә.Н., Салғара Қ., Самашев З., Сариева Р.Х., Сейдімбеков А., Сұлтанов Қ.С., Тұяқбаев Қ.Қ., Түймебаев Ж., Хұсайынов К., Шаймерденов Е.

т.ғ.д., профессор М.Ц. Қойгелдиевтің жетекшілігімен

П.Г. Галузо. Туркестан – колония (Очерк истории колониальной политики русского царизма в Средней Азии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХШЫЛАРЫНЫҢ КАУЫМДАСТЫҒЫ

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы сериясының редакция алқасы: М.Қойгелдиев (бас редактор), Д.Әшімханұлы, Р.Мәженқызы, Н.Оразов, Ш.Тілеубаев, Р.Оразов, А.Құдабаева

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы сериясымен шығатын көп томдықтың 6-томына XX ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстандық тарихнамада өз орны бар зерттеуші ғалым П.Г. Галузоның 1933-1935 жылдары жарық, көрген Туркестан - колония және Троцкистско - колонизаторская концепция истории Туркестана - колонии атты еңбектері енді.