Kitap.kz - онлайн платформа Операциялық жүйелер және орталар Кітап
Операциялық жүйелер және орталар

Операциялық жүйелер және орталар

Операциялық жүйелер және орталар

Автор:

«Бастапқы кәсіптік білім берудің федералдық мемлекеттік стандартына сәйкес мынадай мамандықтарға арналып шығарылған: 230111 «Компьютерлік желілер», ОП.04 «Операциялық жүйелер», 230113 «Компьютерлік жүйелер және жиынтықтар», ОП.07 «Операциялық жүйелер және орталар», 230115 «Компьютерлік жүйелерде бағдарламалау», ОЖ.01 «Операциялық жүйелер», 230401 «Ақпараттық жүйелер (сала бойынша)», ОЖ.02 «Операциялық жүйелер», 230701 «Қолданбалы информатика (сала бойынша)», ОП.07 «Операциялық жүйелер және орталар».


ОЖ басқаруындағы негізгі объектілері — файлдар, пайдаланушылар және тапсырмалар туралы негізгі ақпараттар жазылған. Пайдаланушының алға қойылған тапсырмаларын логикалық орындау кезегін анықтайтын операциялық жүйе алдына қойылатын талаптар қарастырылған. OЖ UNIX және WINDOWS көптеген пайдаланушылар жұмысын қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады — пайдаланушыларды сәйкестендіру мәселелері, олардың жеке деректерін орналастыру, файлдар мен каталогтарға пайдаланушының қолжетімділігін басқару қарастырылған, қолжетімділік құқығымен жұмыс істеу үшін BASH тілдік құралы анықталған. Пайдаланушылардың тіркеу жазбаларын басқару тәсілдері, сонымен қатар, UNIX жүйелерінде сеанстар инициализациясы файлдар көмегімен пайдаланушылар сеанстарын дербестендіру нұсқаулығы сипатталған.


UNIX-ұқсас операциялық жүйелерде және WINDOWS операциялық жүйелерінде С тіліндегі қолданбалы бағдарламаны құрастыру тәсілінің қысқаша сипаттамасы берілген.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Бастапқы кәсіптік білім берудің федералдық мемлекеттік стандартына сәйкес мынадай мамандықтарға арналып шығарылған: 230111 «Компьютерлік желілер», ОП.04 «Операциялық жүйелер», 230113 «Компьютерлік жүйелер және жиынтықтар», ОП.07 «Операциялық жүйелер және орталар», 230115 «Компьютерлік жүйелерде бағдарламалау», ОЖ.01 «Операциялық жүйелер», 230401 «Ақпараттық жүйелер (сала бойынша)», ОЖ.02 «Операциялық жүйелер», 230701 «Қолданбалы информатика (сала бойынша)», ОП.07 «Операциялық жүйелер және орталар».


ОЖ басқаруындағы негізгі объектілері — файлдар, пайдаланушылар және тапсырмалар туралы негізгі ақпараттар жазылған. Пайдаланушының алға қойылған тапсырмаларын логикалық орындау кезегін анықтайтын операциялық жүйе алдына қойылатын талаптар қарастырылған. OЖ UNIX және WINDOWS көптеген пайдаланушылар жұмысын қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады — пайдаланушыларды сәйкестендіру мәселелері, олардың жеке деректерін орналастыру, файлдар мен каталогтарға пайдаланушының қолжетімділігін басқару қарастырылған, қолжетімділік құқығымен жұмыс істеу үшін BASH тілдік құралы анықталған. Пайдаланушылардың тіркеу жазбаларын басқару тәсілдері, сонымен қатар, UNIX жүйелерінде сеанстар инициализациясы файлдар көмегімен пайдаланушылар сеанстарын дербестендіру нұсқаулығы сипатталған.


UNIX-ұқсас операциялық жүйелерде және WINDOWS операциялық жүйелерінде С тіліндегі қолданбалы бағдарламаны құрастыру тәсілінің қысқаша сипаттамасы берілген.»