Kitap.kz - онлайн платформа Қолданбалы бағдарламалық пакеттер Кітап
Қолданбалы бағдарламалық пакеттер

Қолданбалы бағдарламалық пакеттер

Қолданбалы бағдарламалық пакеттер

     Оқу  құралы  ПМ.02.  кəсіби  модулін  меңгеру  кезінде  қолданылуы  мүмкін.
     «Қолданбалы  информатика  (салалар  бойынша)»  мамандығы  бойынша  салалық бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу, меңгеру жəне дағдылану (МДК.02.01).


     Қолданбалы бағдарлама өнімдерімен тиімді жұмыс істеу əдістері сипатталған: мəтіндік редакторлармен, деректер базаларын басқару жүйелерімен, электрондық процессорлармен, автоматтандырылған құрастыру жəне технологиялық жобалау жүйелерімен, коммуникациялық бағдарламалық жүйелермен. Авторлардың оқытушылық жəне практикалық қызметінің тəжірибесінен, сондай-ақ Ресей Федерациясының білім Министрлігінің  гранттары  бойынша  орындалған, ақпараттық технологиялар саласында олардың  ғылыми  зерттеулерінің нəтижелерінен тұрады.


     Орташа кəсіби білім мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқу  құралы  ПМ.02.  кəсіби  модулін  меңгеру  кезінде  қолданылуы  мүмкін.
     «Қолданбалы  информатика  (салалар  бойынша)»  мамандығы  бойынша  салалық бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу, меңгеру жəне дағдылану (МДК.02.01).


     Қолданбалы бағдарлама өнімдерімен тиімді жұмыс істеу əдістері сипатталған: мəтіндік редакторлармен, деректер базаларын басқару жүйелерімен, электрондық процессорлармен, автоматтандырылған құрастыру жəне технологиялық жобалау жүйелерімен, коммуникациялық бағдарламалық жүйелермен. Авторлардың оқытушылық жəне практикалық қызметінің тəжірибесінен, сондай-ақ Ресей Федерациясының білім Министрлігінің  гранттары  бойынша  орындалған, ақпараттық технологиялар саласында олардың  ғылыми  зерттеулерінің нəтижелерінен тұрады.


     Орташа кəсіби білім мекемелерінің студенттеріне арналған.