Kitap.kz - онлайн платформа Монтаждалған түйіндерді, блоктарды және радиоэлектрондық аппаратура аспаптарын диагностикалау және жұмыс қабілеттілігіне мониторинг жүргізу   Кітап
Монтаждалған түйіндерді, блоктарды және радиоэлектрондық аппаратура аспаптарын диагностикалау және жұмыс қабілеттілігіне мониторинг жүргізу  

Монтаждалған түйіндерді, блоктарды және радиоэлектрондық аппаратура аспаптарын диагностикалау және жұмыс қабілеттілігіне мониторинг жүргізу  

Монтаждалған түйіндерді, блоктарды және радиоэлектрондық аппаратура аспаптарын диагностикалау және жұмыс қабілеттілігіне мониторинг жүргізу  

Автор:

     Оқулық «Радиоэлектрондық аппаратура мен аспаптарды монтаждаушы» мамандығы бойынша федералдық орта кәсіптік білім беру стандартына сәйкес әзірленген.


     Кітапта радиоэлектрондық аппаратура жинақ бірлігінің монтаждалған түйіндерінің және желілік байланыс құралдарының  жұмыс қабілеттілігін реттеу, диагностикасын жасау және мониторинг жүргізу, монтаждық операциялардың ақау салдарын жою тәсілдері, жинақ бірліктердің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру, олардың бұзылуын іздеу және жою қарастырылаған. Жинақ бірліктердің жұмысын  кірме және аралық бақылау жәнетехнологиялық карта бойынша оларды монтаждау сапасы әдістемесі, радиотехникалық аппаратура түйіндерін, блоктарын және аппаратурасын қабылдау шарттары, қолданылатын электрондық құрам бөліктердің параметрлеріне рұқсат туралы мәліметтер және олардың қызмет етуін тексеру келтірілген. Орташа күрделілікті аспаптарды, байланыс құралдары механизмдері мен аппаратурасын, радиоэлектрондық аппаратура түйіндері мен блоктарын  механикалық реттеуді түсіндіруге ерекше көңіл бөлінген.
   

 Орта кәсіптік білім беру орындары студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқулық «Радиоэлектрондық аппаратура мен аспаптарды монтаждаушы» мамандығы бойынша федералдық орта кәсіптік білім беру стандартына сәйкес әзірленген.


     Кітапта радиоэлектрондық аппаратура жинақ бірлігінің монтаждалған түйіндерінің және желілік байланыс құралдарының  жұмыс қабілеттілігін реттеу, диагностикасын жасау және мониторинг жүргізу, монтаждық операциялардың ақау салдарын жою тәсілдері, жинақ бірліктердің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру, олардың бұзылуын іздеу және жою қарастырылаған. Жинақ бірліктердің жұмысын  кірме және аралық бақылау жәнетехнологиялық карта бойынша оларды монтаждау сапасы әдістемесі, радиотехникалық аппаратура түйіндерін, блоктарын және аппаратурасын қабылдау шарттары, қолданылатын электрондық құрам бөліктердің параметрлеріне рұқсат туралы мәліметтер және олардың қызмет етуін тексеру келтірілген. Орташа күрделілікті аспаптарды, байланыс құралдары механизмдері мен аппаратурасын, радиоэлектрондық аппаратура түйіндері мен блоктарын  механикалық реттеуді түсіндіруге ерекше көңіл бөлінген.
   

 Орта кәсіптік білім беру орындары студенттеріне арналған.