Kitap.kz - онлайн платформа Локомотивтерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету Кітап
Локомотивтерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету

Локомотивтерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету

Локомотивтерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету

«Оқулық «локомотив жүргізушісі» мамандығы бойынша орта кəсіптік білім беру федералды мемлекеттік білім беру стандарттарына сəйкес əзірленген, ПM.01«Техникалық қызмет көрсету жəне локомотив жөндеу». ВЛ10 жəне ВЛ10у тұрақты тоқ электровоздары конструкциясы сипатталған. Электр жəне қосалқы  бақылау сұлбалары ұсынылған. Механикалық, пневматикалық жəне электр жабдығының жұмысы қарастырылады. Электровоздарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу туралы ақпарат берілді.Орта кəсіптік білім беру мекемелерінің студенттері үшін. Тұрақты электрлік локомотивтерді жөндеу мен жөндеуге қатысатын мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін. Сондай-ақ, қызметкерлерді өндіріске дайындау кезінде де пайдалануға болады.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Оқулық «локомотив жүргізушісі» мамандығы бойынша орта кəсіптік білім беру федералды мемлекеттік білім беру стандарттарына сəйкес əзірленген, ПM.01«Техникалық қызмет көрсету жəне локомотив жөндеу». ВЛ10 жəне ВЛ10у тұрақты тоқ электровоздары конструкциясы сипатталған. Электр жəне қосалқы  бақылау сұлбалары ұсынылған. Механикалық, пневматикалық жəне электр жабдығының жұмысы қарастырылады. Электровоздарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу туралы ақпарат берілді.Орта кəсіптік білім беру мекемелерінің студенттері үшін. Тұрақты электрлік локомотивтерді жөндеу мен жөндеуге қатысатын мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін. Сондай-ақ, қызметкерлерді өндіріске дайындау кезінде де пайдалануға болады.»