Kitap.kz - онлайн платформа Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар Кітап
Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

Автор:

     Оқу құралы барлық техникалық мамандықтар бойынша орташа кәсіби білім берудің Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған; «Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар» ОП.
     Оқу құралында заманауи ақпараттық технологиялар бойынша негізгі базалық түсініктемелер, сонымен қатар кәсіби қызметте графикалық ақпаратты өңдеу бағдарламасын (CorelDraw); ақпаратты көшіру және айыру бағдарламасын (FineReader); мәтіндерді автоматты түрде аудару бағдарламасын (Promt, Lingvo); «1 С; Кәсіпорын» бағдарламасының үлгісінде бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді; «Кеңесші Плюс» үлгісінде компьютерлік анықтамалық-құқықтық жүйелерді; Интернет желісіндегі жұмыс бағдарламаларын тәжірибелі қолдану мүмкіндігі мазмұндалған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқу құралы барлық техникалық мамандықтар бойынша орташа кәсіби білім берудің Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған; «Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар» ОП.
     Оқу құралында заманауи ақпараттық технологиялар бойынша негізгі базалық түсініктемелер, сонымен қатар кәсіби қызметте графикалық ақпаратты өңдеу бағдарламасын (CorelDraw); ақпаратты көшіру және айыру бағдарламасын (FineReader); мәтіндерді автоматты түрде аудару бағдарламасын (Promt, Lingvo); «1 С; Кәсіпорын» бағдарламасының үлгісінде бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді; «Кеңесші Плюс» үлгісінде компьютерлік анықтамалық-құқықтық жүйелерді; Интернет желісіндегі жұмыс бағдарламаларын тәжірибелі қолдану мүмкіндігі мазмұндалған.