Kitap.kz - онлайн платформа Компьютерлік графика және дизайн Кітап
Компьютерлік графика және дизайн

Компьютерлік графика және дизайн

Компьютерлік графика және дизайн

Автор:

«Оқу құралы «Баспа өнімдерінің шебері», «Электрондық терім және беттеу операторы» мамандықтарының кәсіптік циклына кіретін пәнаралық курстарды меңгеру үшін пайдаланылуы мүмкін.


Компьютерлік графиканың теориялық негіздері, компьютерлік графиканың түрлері, дизайнер-беттеушілерге арналған жұмыс орынының жабдықтары, түс бөлу және басылым алдындағы дайындықтың технологиялық негіздері, ең танымал графикалық редакторлар, сондай-ақ декоративті композициялардың, түстанудың, кітаптар мен іскерлік  графикасының, қаріптер мен беттеудің негіздері қарастырылады. Баспа өнімдерінің әртүрлі типтері үшін түпнұсқалық макеттерді әзірлеудің нақты мысалдары, әдістері, тәсілдері көрсетілген.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Оқу құралы «Баспа өнімдерінің шебері», «Электрондық терім және беттеу операторы» мамандықтарының кәсіптік циклына кіретін пәнаралық курстарды меңгеру үшін пайдаланылуы мүмкін.


Компьютерлік графиканың теориялық негіздері, компьютерлік графиканың түрлері, дизайнер-беттеушілерге арналған жұмыс орынының жабдықтары, түс бөлу және басылым алдындағы дайындықтың технологиялық негіздері, ең танымал графикалық редакторлар, сондай-ақ декоративті композициялардың, түстанудың, кітаптар мен іскерлік  графикасының, қаріптер мен беттеудің негіздері қарастырылады. Баспа өнімдерінің әртүрлі типтері үшін түпнұсқалық макеттерді әзірлеудің нақты мысалдары, әдістері, тәсілдері көрсетілген.»