Kitap.kz - онлайн платформа Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан қалпына келтіру Кітап
Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан қалпына келтіру

Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан қалпына келтіру

Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан қалпына келтіру

Автор:

     Оқу құралы орта кәсіптік білім берудің федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша КМ.04 «Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезінде іс-әрекет түрлерін ұйымдастыру», ПАК.04.02 «Ғимараттарды қайта құру» бағдарламаларын игеру кезінде пайдаланылуы мүмкін.


    Ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың  негізгі  анықтама- лары мен ұғымдары, қағидаттары және олардың күйін зерттеу, кон- струкцияларды күшейту және ауыстыру; қайта құру жағдайларында құрылыс-монтаждау жұмыстары: дайындық (құрылыс конструкцияла- рын демонтаждау, бөлшектеу және бұзу), жер, бағаналық, монтаждық, бетондық жұмыстарды, сондай-ақ салмақ түсетін конструкцияларды күшейту және ауыстыру жұмыстарын жүргізу мәселелерін қамтылып ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру мәселелері баяндалған.
    Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқу құралы орта кәсіптік білім берудің федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша КМ.04 «Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезінде іс-әрекет түрлерін ұйымдастыру», ПАК.04.02 «Ғимараттарды қайта құру» бағдарламаларын игеру кезінде пайдаланылуы мүмкін.


    Ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың  негізгі  анықтама- лары мен ұғымдары, қағидаттары және олардың күйін зерттеу, кон- струкцияларды күшейту және ауыстыру; қайта құру жағдайларында құрылыс-монтаждау жұмыстары: дайындық (құрылыс конструкцияла- рын демонтаждау, бөлшектеу және бұзу), жер, бағаналық, монтаждық, бетондық жұмыстарды, сондай-ақ салмақ түсетін конструкцияларды күшейту және ауыстыру жұмыстарын жүргізу мәселелерін қамтылып ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру мәселелері баяндалған.
    Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.