Kitap.kz - онлайн платформа Газбен пісіру жəне металдарды кесу  технологиясы Кітап
Газбен пісіру жəне металдарды кесу  технологиясы

Газбен пісіру жəне металдарды кесу  технологиясы

Газбен пісіру жəне металдарды кесу  технологиясы

«Оқу қҧралы «Пісіруші» мамандығы бойынша оқыту-əдістемелік жинағының бөлігі болып табылады.

Газбен    пісіру    жəне    металдарды    кесу    туралы    жалпы    мəліметтер мазмұндалған. Тҥсті металдар мен қорытпаларды пісіру технологиясы жазылған. Газбен пісіру жəне кесу кезінде қолданылатын жабдық қарастырылған.


Оқулық «Пісіруші (электрмен пісіру жəне газбен пісіру жұмыстары)» мамандығы бойынша КМ.02 «Әртүрлі болатты, түсті металдарды жəне олардың қорытпаларын, шойындардың бөлшектерін барлық кеңістік жағдайларда пісіру жəне кесу» кəсіби модулін игеру барысында пайдаланылуы мҥмкін.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Оқу қҧралы «Пісіруші» мамандығы бойынша оқыту-əдістемелік жинағының бөлігі болып табылады.

Газбен    пісіру    жəне    металдарды    кесу    туралы    жалпы    мəліметтер мазмұндалған. Тҥсті металдар мен қорытпаларды пісіру технологиясы жазылған. Газбен пісіру жəне кесу кезінде қолданылатын жабдық қарастырылған.


Оқулық «Пісіруші (электрмен пісіру жəне газбен пісіру жұмыстары)» мамандығы бойынша КМ.02 «Әртүрлі болатты, түсті металдарды жəне олардың қорытпаларын, шойындардың бөлшектерін барлық кеңістік жағдайларда пісіру жəне кесу» кəсіби модулін игеру барысында пайдаланылуы мҥмкін.»