Kitap.kz - онлайн платформа Форманың пайда болуы процесстері және құралдары Кітап
Форманың пайда болуы процесстері және құралдары

Форманың пайда болуы процесстері және құралдары

Форманың пайда болуы процесстері және құралдары

     Зертханалық-тәжірибелік жұмыстар «Форманың пайда болу процесстері   және құралдар» пәнін оқытуға арналған және «Машина жасау технологиясы»   мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешеннің бөлімі болып табылады.

     Зертханалық жұмыстарда геометрия мен үлгілік кескіш құралдардың құрылмасының негізгі ерекшеліктері мен олардың геометрия және құрылымдық параметрлерін өлшеу әдістері баяндалған және де есеп беру мазмұны мен жұмысты орындау әдістемесі келтірілген.

     Тәжірибелік жұмыстар ойлауды дамытуға, сабақта оқыған материалдарды пысықтауға мүмкіндік береді, білдектердегі бөлшектерді өңдеу үшін қажет құралдарды таңдау кезінде өзіндік шешім қабылдауға және оқулықпен ғана емес, анықтамалық әдебиетті қолдануды үйретеді.

     Оқу құралы ФМББС БКБ сәйкес 151901 «Машина жасау технологиясы» мамандығына жалпы кәсіби пәндерді оқыту кезінде пайдаланылы мүмкін.»

 

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Зертханалық-тәжірибелік жұмыстар «Форманың пайда болу процесстері   және құралдар» пәнін оқытуға арналған және «Машина жасау технологиясы»   мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешеннің бөлімі болып табылады.

     Зертханалық жұмыстарда геометрия мен үлгілік кескіш құралдардың құрылмасының негізгі ерекшеліктері мен олардың геометрия және құрылымдық параметрлерін өлшеу әдістері баяндалған және де есеп беру мазмұны мен жұмысты орындау әдістемесі келтірілген.

     Тәжірибелік жұмыстар ойлауды дамытуға, сабақта оқыған материалдарды пысықтауға мүмкіндік береді, білдектердегі бөлшектерді өңдеу үшін қажет құралдарды таңдау кезінде өзіндік шешім қабылдауға және оқулықпен ғана емес, анықтамалық әдебиетті қолдануды үйретеді.

     Оқу құралы ФМББС БКБ сәйкес 151901 «Машина жасау технологиясы» мамандығына жалпы кәсіби пәндерді оқыту кезінде пайдаланылы мүмкін.»