Kitap.kz - онлайн платформа Ибн Синаның филососфиялық мұрасынан. Физика Кітап
Ибн Синаның филососфиялық мұрасынан. Физика

Ибн Синаның филососфиялық мұрасынан. Физика

Ибн Синаның филососфиялық мұрасынан. Физика

Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасыныңкітап сериялары

Бас редакциясының алқасы

Тасмағамбетов И.Н., бас редактор

Тәжин М.М., бас редактордың орынбасары

Жанаханов Қ.Қ, жауапты хатшы

Әбділдин Ж.М, Әуезов М.М., Байпақов К.М., Зиманов С.З., Кәлетаев Д.А., Қасқабасов С.А., Кекілбаев Ә., Кенжеғозин М.Б., Қойгелдиев М.Қ., Қосыбаев Е.М., Құл - Мұхаммед М.А, Мағауин М.М., Мәмбеев С А., Нұрпейісов Ә.К., Нысанбаев Ә.Н., Рахмадиев Е.Р., Сұлтанов Қ.С., Сүлейменов О.О., Хұсайынов К.Ш.

"Әлемдік философиялық мұра" сериясының редакциялық алқасы

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев, Қ. Әлжан (төраға орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай, Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төраға орынбасары), С. Нұрмұратов, М. Сәбит, Н. Сейсенова (жауапты хатшы), А. Тайжанов.

Әлемдік Философиялық мұра

жиырма томдық

ӘЛ-ФАРАБИ МЕН ИБН СИНА

Философиясы

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды

Құрастырғандар

Т.Ғабитов, Ғ.Құрманғалиева

Сарапшы

С.Нұрмұратов

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасыныңкітап сериялары

Бас редакциясының алқасы

Тасмағамбетов И.Н., бас редактор

Тәжин М.М., бас редактордың орынбасары

Жанаханов Қ.Қ, жауапты хатшы

Әбділдин Ж.М, Әуезов М.М., Байпақов К.М., Зиманов С.З., Кәлетаев Д.А., Қасқабасов С.А., Кекілбаев Ә., Кенжеғозин М.Б., Қойгелдиев М.Қ., Қосыбаев Е.М., Құл - Мұхаммед М.А, Мағауин М.М., Мәмбеев С А., Нұрпейісов Ә.К., Нысанбаев Ә.Н., Рахмадиев Е.Р., Сұлтанов Қ.С., Сүлейменов О.О., Хұсайынов К.Ш.

"Әлемдік философиялық мұра" сериясының редакциялық алқасы

Ә. Нысанбаев (төраға), Ж. Әбділдин, Т. Әбжанов, Қ. Әбішев, Қ. Әлжан (төраға орынбасары), F. Есім, Т. Ғабитов, Д. Кенжетай, Ғ. Құрманғалиева, Ж. Молдабеков (төраға орынбасары), С. Нұрмұратов, М. Сәбит, Н. Сейсенова (жауапты хатшы), А. Тайжанов.

Әлемдік Философиялық мұра

жиырма томдық

ӘЛ-ФАРАБИ МЕН ИБН СИНА

Философиясы

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылды

Құрастырғандар

Т.Ғабитов, Ғ.Құрманғалиева

Сарапшы

С.Нұрмұратов