Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Әдебиет теориясы: Антология. 3-том
Әдебиет теориясы: Антология. 3-том
Микроэкономика
Микроэкономика
Білім берудегі зерттеулер
Білім берудегі зерттеулер
Әдебиет теориясы: Антология. 4-том
Әдебиет теориясы: Антология. 4-том
Макроэкономика
Макроэкономика
Тарихи білім тарихы
Тарихи білім тарихы
Тарихи этнология
Тарихи этнология
Кино өнеріне кіріспе
Кино өнеріне кіріспе
Театртануға кіріспе
Театртануға кіріспе
Интеллектуалдық меншік құқығы, 2-бөлім
Интеллектуалдық меншік құқығы, 2-бөлім
Интеллектуалдық меншік құқығы, 3-бөлім
Интеллектуалдық меншік құқығы, 3-бөлім