Кітап Кітап

Кітап

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының маңызды тармақтарының бірі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 


Бұл жоба аясында гуманитарлық саладағы әлемнің 42 елі мен 34 тілінде жалпы таралымы 47 миллион данамен жарық көрген таңдаулы туындылар отыз бесінші, яғни, қазақ тіліне аударылады. 


Бүгінгі таңда тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік бағыттары бойынша 48 оқулық аударылып басылды. 


Интернет психологиясы
Интернет психологиясы
Эстетика
Эстетика
Жаңа
Тіл – инстинкт
Тіл – инстинкт
Жеке қаражат
Жеке қаражат
Әлеуметтану негіздері
Әлеуметтану негіздері
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым
Қазіргі психология тарихы
Қазіргі психология тарихы
Жаңа
Өнер тарихы
Өнер тарихы
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология
Менеджмент
Менеджмент
Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтану теориясы