Kitap.kz - онлайн платформа Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау Кітап
Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау

Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау

Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау

     Оқу құралы «Электр және жылу энергетикасы» ірілендірілген топтардың мамандықтарына арналған ОКБ ФМБС сәйкес «Метрология, стандарттау және сертификаттау» жалпы кәсіптік пәнді оқытуға арналған.

     «Метрология және метрологиялық қамсыздандыру негіздері: тер- миндер, физикалық шамалар, өлшеу теориясының негіздері, өлшеу және бақылау құралдары, метрологиялық сипаттамалар, электр және магнит шамаларын өлшеу және бақылау қарастырылды. Стандарттау негіздері: даму тарихы, нормативтік-құқықтық, халықаралық, өңірлік және отандық негіздері, сәйкестендіру мен агрегаттау, өнім сапасы берілді. Сертификаттау және сәйкестікті растаудың негіздеріне айрықша назар аударылды.


     Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқу құралы «Электр және жылу энергетикасы» ірілендірілген топтардың мамандықтарына арналған ОКБ ФМБС сәйкес «Метрология, стандарттау және сертификаттау» жалпы кәсіптік пәнді оқытуға арналған.

     «Метрология және метрологиялық қамсыздандыру негіздері: тер- миндер, физикалық шамалар, өлшеу теориясының негіздері, өлшеу және бақылау құралдары, метрологиялық сипаттамалар, электр және магнит шамаларын өлшеу және бақылау қарастырылды. Стандарттау негіздері: даму тарихы, нормативтік-құқықтық, халықаралық, өңірлік және отандық негіздері, сәйкестендіру мен агрегаттау, өнім сапасы берілді. Сертификаттау және сәйкестікті растаудың негіздеріне айрықша назар аударылды.


     Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.