Kitap.kz - онлайн платформа Электржетегі Кітап
Электржетегі

Электржетегі

Электржетегі

«Автоматтандырылған электр жетектің теория негіздері баяндалған.


Тұрақты және айнымалы ток электр жетектерінің функциялары және тағайындалуы, олардың сұлбалары, сипаттамалары, жұмыс істеу режимі, реттеуші қасиеттері, электрқозғалтқыштардың қосу және тежеу ерекшеліктері қарастырылған. Релелік-түйістіргіш аппараттары және жартылайөт-кізгішті түрлендіргіштер мен құрылғылары бар электр жетекті басқарудың тұйықталған және тұйықталмаған сұлбаларының жүзеге асырылуы және элементтік базасы сипатталған. Электр жетектің жұмыс энергетикасы мәсе-лелері, оны жобалау негіздері типтік практикалық есептерді шешу мысалда-рын келтіре отырып баяндалған.»

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

«Автоматтандырылған электр жетектің теория негіздері баяндалған.


Тұрақты және айнымалы ток электр жетектерінің функциялары және тағайындалуы, олардың сұлбалары, сипаттамалары, жұмыс істеу режимі, реттеуші қасиеттері, электрқозғалтқыштардың қосу және тежеу ерекшеліктері қарастырылған. Релелік-түйістіргіш аппараттары және жартылайөт-кізгішті түрлендіргіштер мен құрылғылары бар электр жетекті басқарудың тұйықталған және тұйықталмаған сұлбаларының жүзеге асырылуы және элементтік базасы сипатталған. Электр жетектің жұмыс энергетикасы мәсе-лелері, оны жобалау негіздері типтік практикалық есептерді шешу мысалда-рын келтіре отырып баяндалған.»