Kitap.kz - онлайн платформа  Электротехникалық өлшемдер Кітап
 Электротехникалық өлшемдер

 Электротехникалық өлшемдер

 Электротехникалық өлшемдер

      Физикалық шама, бірліктері, эталоны, бірлік жүйесі туралы негізгі түсініктер келтірілген. Электротехникалық өлшемдердің əдістері мен өлшем құралдардың классификациясы ұсынылған. Өлшем мен өлшеу аспаптарының метрологиялық көрсеткіштері мен қателіктері қарастырылған. Электрөлшеуіш аспаптардың өлшеуіш тізбектеріжəне механизмдердің жұмыс принциптері ұсынылып, схемалары көрсетілген. Тоқ, кернеу, қуат, электр тізбек параметрлері мен компоненттері, топтастырылғанпараметрліэлектрондық тізбектерді, жартылайөткізгіш аспап пен интеграл микросхема, амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын өлшеу үшін типтік электрөлшеуіш аспаптардың құрылымдық схемасы мен жұмыс принциптері мазмұндалған. Стандарттық өлшеуіш сигналдарды қалыптастыруға арналған аспаптар мен өлшеуіш үлгілік аппаратурасы сипатталған. Өлшеуішті автоматтандыру мəселелері талданған.


     Оқулық 220703 «Технологиялық үдерістержəне өндірісті автоматтандыру (салалары бойынша)», 230113 «Компьютерік жүйе жəне кешендер» мамандықтары бойынша ОКБб ФМСБ талаптарына сай «Электротехникалық өлшемдер» жалпы білім беру пəнін игеру үшін қолданылуға болады.


     Орта кəсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

      Физикалық шама, бірліктері, эталоны, бірлік жүйесі туралы негізгі түсініктер келтірілген. Электротехникалық өлшемдердің əдістері мен өлшем құралдардың классификациясы ұсынылған. Өлшем мен өлшеу аспаптарының метрологиялық көрсеткіштері мен қателіктері қарастырылған. Электрөлшеуіш аспаптардың өлшеуіш тізбектеріжəне механизмдердің жұмыс принциптері ұсынылып, схемалары көрсетілген. Тоқ, кернеу, қуат, электр тізбек параметрлері мен компоненттері, топтастырылғанпараметрліэлектрондық тізбектерді, жартылайөткізгіш аспап пен интеграл микросхема, амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын өлшеу үшін типтік электрөлшеуіш аспаптардың құрылымдық схемасы мен жұмыс принциптері мазмұндалған. Стандарттық өлшеуіш сигналдарды қалыптастыруға арналған аспаптар мен өлшеуіш үлгілік аппаратурасы сипатталған. Өлшеуішті автоматтандыру мəселелері талданған.


     Оқулық 220703 «Технологиялық үдерістержəне өндірісті автоматтандыру (салалары бойынша)», 230113 «Компьютерік жүйе жəне кешендер» мамандықтары бойынша ОКБб ФМСБ талаптарына сай «Электротехникалық өлшемдер» жалпы білім беру пəнін игеру үшін қолданылуға болады.


     Орта кəсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.