Kitap.kz - онлайн платформа Электротехника негіздері Кітап
Электротехника негіздері

Электротехника негіздері

Электротехника негіздері

     Оқулық орта техникалық сала мамандықтарына арналған «Электротехника негіздері» пәні бойынша кәсіптік білім берудің федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жасалған.
     Оқулықта электростатиканың негізгі ұғымдары берілген. Сонымен қатар тұрақты және айнымалы ток тізбектері, үш фазалы және магнитті тізбектер қарастырылған. Электрлік өлшеулер туралы және электрлік өлшеуіш қҧралдар, сондай-ақ, электрлік аспаптар, соның ішінде, трансформаторлар, электрлік машиналар туралы кӛптеген мағлҧматтар берілген. Электр энергиясының берілу және таратылу принциптері толығымен сипатталған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқулық орта техникалық сала мамандықтарына арналған «Электротехника негіздері» пәні бойынша кәсіптік білім берудің федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жасалған.
     Оқулықта электростатиканың негізгі ұғымдары берілген. Сонымен қатар тұрақты және айнымалы ток тізбектері, үш фазалы және магнитті тізбектер қарастырылған. Электрлік өлшеулер туралы және электрлік өлшеуіш қҧралдар, сондай-ақ, электрлік аспаптар, соның ішінде, трансформаторлар, электрлік машиналар туралы кӛптеген мағлҧматтар берілген. Электр энергиясының берілу және таратылу принциптері толығымен сипатталған.