Kitap.kz - онлайн платформа Электрикалық машиналар Кітап
Электрикалық машиналар

Электрикалық машиналар

Электрикалық машиналар

Автор:

     Генераторлар теориялары мен тҧрақты ток қозғалтқыштардың, трансформаторлардың, асинхронды қозғалтқыштардың және синхронды машиналардың негіздері мазмұндалған. Электр машиналары мен трансформаторлардың жұмыс қағидалары негізделген физикалық құбылыстарға көп көңіл бөлінеді. Түрлі электр машиналарының жалпы қасиеттері қарастырылған.


     Оқулық НП.10 «Электр машиналары» жалпы кәсіби пәнін оқып үйренуге «Технологиялық өдерістер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығы бойынша, сондай-ақ «Электр және электрмеханикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру» КМ.01 кәсіптік модулін меңгеру үшін «Электрлік және электрмеханикалық жабдықты техникалық пайдалану және техникалық қызмет көрсету» мамандығы бойынша пайдаланылу мүмкін. 

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Генераторлар теориялары мен тҧрақты ток қозғалтқыштардың, трансформаторлардың, асинхронды қозғалтқыштардың және синхронды машиналардың негіздері мазмұндалған. Электр машиналары мен трансформаторлардың жұмыс қағидалары негізделген физикалық құбылыстарға көп көңіл бөлінеді. Түрлі электр машиналарының жалпы қасиеттері қарастырылған.


     Оқулық НП.10 «Электр машиналары» жалпы кәсіби пәнін оқып үйренуге «Технологиялық өдерістер мен өндірісті автоматтандыру» мамандығы бойынша, сондай-ақ «Электр және электрмеханикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру» КМ.01 кәсіптік модулін меңгеру үшін «Электрлік және электрмеханикалық жабдықты техникалық пайдалану және техникалық қызмет көрсету» мамандығы бойынша пайдаланылу мүмкін.