Kitap.kz - онлайн платформа Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері Кітап
Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері

Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері

Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері

     Оқулық  орта  кəсіптік  білім  үшін  «Ауыл   жəне  балық  шаруашылығы», «Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері» ОП дайындау бағыттары бойынша Федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес құрылған. Оқулықта экология жəне табиғи ресурстарды тиімді пайдалану бойынша негізігі мəліметтер бар . Экологияның негізгі заңдылықтары, экожүйелердегі материалдық    жəне    энергетикалық    ағындар,    агроэкожүйелердің ерекшіліктері, табиғатты пайдалану саласында мемлекеттік басқару, Ресейдегі табиғи ресурстар жəне қоршаған орта жағдайлары қаралған. Биоресурс, ауыл шаруашылық өндірісі, топырақтың тозуы, мелиоративтік шаралар, топырақтардың агроэкология,биоиндикацияларына ерекше көңіл бөлінген.
    Орта кəсіптік білім мекемелерінің студенттеріне арналған.
  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

     Оқулық  орта  кəсіптік  білім  үшін  «Ауыл   жəне  балық  шаруашылығы», «Экологиялық табиғатты пайдалану негіздері» ОП дайындау бағыттары бойынша Федералдық мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес құрылған. Оқулықта экология жəне табиғи ресурстарды тиімді пайдалану бойынша негізігі мəліметтер бар . Экологияның негізгі заңдылықтары, экожүйелердегі материалдық    жəне    энергетикалық    ағындар,    агроэкожүйелердің ерекшіліктері, табиғатты пайдалану саласында мемлекеттік басқару, Ресейдегі табиғи ресурстар жəне қоршаған орта жағдайлары қаралған. Биоресурс, ауыл шаруашылық өндірісі, топырақтың тозуы, мелиоративтік шаралар, топырақтардың агроэкология,биоиндикацияларына ерекше көңіл бөлінген.
    Орта кəсіптік білім мекемелерінің студенттеріне арналған.