Kitap.kz - онлайн платформа Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу Кітап
Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу

Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу

Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу

      Оқу құралы  «Компьютерлік  жүйелерде бағдарламалау» мамандығының  ПМ.03


     «Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу» кәсіби модулін меңгеруге арналған. Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеудегі технологияларын ұйымдастыру принциптері, негізгі ережелері және даму перспективалары қарастырылған. Бағдарламалық өнімнің және оның сүйемелдеуші процестерінің өмірлік циклы ұғымы ашылған. Бағдарламалар мен бағдарламалық модульдерді біріктірудегі түрлі тәсілдер, бағдарламалардың сипаттамаларының өлшем әдістері, олардың тиімділігін бағалау сипатталған.    Бағдарламалық    қамсыздандыру    сапасының    стандарттары, бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу әдістері мен құралдары берілген. Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.

  • Сипаттамасы
  • Пікірлер

      Оқу құралы  «Компьютерлік  жүйелерде бағдарламалау» мамандығының  ПМ.03


     «Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу» кәсіби модулін меңгеруге арналған. Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеудегі технологияларын ұйымдастыру принциптері, негізгі ережелері және даму перспективалары қарастырылған. Бағдарламалық өнімнің және оның сүйемелдеуші процестерінің өмірлік циклы ұғымы ашылған. Бағдарламалар мен бағдарламалық модульдерді біріктірудегі түрлі тәсілдер, бағдарламалардың сипаттамаларының өлшем әдістері, олардың тиімділігін бағалау сипатталған.    Бағдарламалық    қамсыздандыру    сапасының    стандарттары, бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу әдістері мен құралдары берілген. Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған.